Ceremonia ślubna

Ceremonia to kluczowy moment dnia ślubu. Niezależnie od tego, czy ślubnym kobiercem staje się potężna katedra, plaża, stary maleńki kościół, czy leśna polana, słowa przysięgi mają tak samo wielką moc. Dyskretnym okiem aparatu staram się uchwycić wzruszenie towarzyszące Młodym, jak i wszystko, co dzieje się wtedy wokół nich. Ciekawskie, roześmiane dzieci, pochlipującą w drugim rzędzie ciocię czy słońce, które przez moment cudownie oświetliło twarze zgromadzonych.

Fotografia ślubna na ceremoniach międzynarodowych